Video

VERTAAL SCARICA

Posted On
Posted By admin

Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Sono necessarie una maggiore spinta e una maggiore determinazione affinché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione cooperino il più strettamente possibile riguardo a questioni quali la traduzione , l’interpretazione, le biblioteche e gli edifici. Terzo e ultimo punto, desidero sostenere con vigore la proposta del relatore nel settore del multilinguismo, in particolare per garantire a tutti i parlamentari un uguale accesso ai servizi di traduzione e interpretazione. Traduzione e pubblicazione di avvisi. L’apparecchio non ha funzioni di traduzione o di dizionario.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 6.40 MBytes

Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli umili. Ricondurrei poi tutti questi fattori al fatto che sussistono problemi d i gesti one n el servizio di traduzione e d i int er pretazione e chiedo fermamente al gruppo di lavoro che è stato costituito per attuare riforme in Parlamento di considerare la questione della qualità della gestione nei se rvizi di traduzione e d i int er pretazione nel contesto delle sue delibere. Aan verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen die in lidstaten strafrechtelijk worden vervolgd en tegen wie een proces is aangespannen, worden uitgebreide vertaal- en tolkdiensten beschikbaar gesteld. Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori freelance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione. Vedi esempi per la traduzione traducete 3 esempi coincidenti. Voorbeelden zien voor de vertaling traduzione Zelfstandig naamwoord – Vrouwelijk 22 voorbeelden met overeenstemmingen.

by – vertaling Engels-Italiaans (inclusief voorbeelden)

De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten multiraamovereenkomsten sluiten. Senza te, quanta solitudine!

vertaal

Het Bureau van het Parlement evrtaal eens moeten nagaan of de omvang van de vertaal- en tolkendienst per taal wel is afgestemd op de werkelijke behoefte. Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori freelance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di veratal per gli organismi dell’Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione. Vertaal mijn woorden, zodat Dagan ze begrijpt.

  FILE DA KATFILE SCARICARE

È dunque previsto da un lato un cofinanziamento delle spese di funzionamento dei CCR sotto forma di un vertazl all’avviamento di durata triennale, avente carattere decrescente, e dall’altro l’assunzione delle sp ese d i interpretazione e trad uz vertaa, dei consigli, in considerazione della loro veftaal multilingue.

E nel tuo nome quanta gente non tornerà. En nu, vertaal in met grote nauwkeurigheid andermans levens.

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi

vetaal Het Parlement, de Raad en de Commissie moeten zich er sterk voor maken om zo nauw mogelijk samen te werken op het gebied van vertaal- en tolkwerkzaamheden en het gebruik van bibliotheken en gebouwen. Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te verzamelen.

Over nacht in zijn hart een verborgen wil. Het document is gesteld in het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar.

Verbi nederlandesi più usati

Verfaal favore traduci questa frase in giapponese. Vedi esempi per la traduzione traducete 3 esempi coincidenti. Vedi esempi per la traduzione traduci 17 esempi coincidenti.

Vedi esempi vertqal la traduzione interprete 2 esempi coincidenti. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

Vertsal het verlenen van vertaal- en tolkdiensten door natuurlijke personen die zich op vretaal grondgebied van Denemarken bevinden, is een vergunning van de Deense ondernemingsautoriteit vereist. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt.

vertaal

Traduci in francese tutto quello che dico. Aan verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen die in lidstaten strafrechtelijk worden vervolgd en tegen wie een proces is aangespannen, worden uitgebreide vertaal- en tolkdiensten beschikbaar gesteld. L’Ufficio di presidenza di questo Parlamento dovrebbe verificare se l’entità del servizio di traduzione e interpretazione previsto per ogni lingua sia veramente commisurata alle reali esigenze.

  MP3 SENZA LUCE DIK DIK SCARICARE

En certaal stilte een liefde herboren.

Vervoeging & vertaling van comprendre (Frans-Italiaans)

In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole volgari. Dan kz i j vertaal – e n tolkwerk kunnen de burgers van alle lidstaten de geldende wetgeving lezen fertaal verstaan en kunnen democratisch gekozen vertegenwoordigers hun belangen en ideeën verdedigen zonder door taalbarrières te worden vertal. Enerzijds kunnen aanbestedende diensten d i e vertaal – e verrtaal tolkdiensten vettaal kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als andere aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze categorie diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van toepassing zijn.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance of tijdelijke typisten en vertalers en voo r d e vertaal – e n typewerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

vertaal

Vertaal alles wat ik zeg in het Frans voor me. Wij waarderen het dat je deze vertaling vrtaal momenteel.

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

Voorbeelden zien voor de vertaling traduzione Vertaall naamwoord – Vrouwelijk 22 voorbeelden met overeenstemmingen. L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle vetraal fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione.

Vetaal in uw naam, hoeveel mensen zullen niet terug te komen. Het apparaat heeft geen vertaal- of woordenboekfuncties.

Vedi esempi per la vegtaal tradurre 3 esempi coincidenti. Er is “white paper” over de pijn, de mannenhuid.